Bolehkah Menunda Puasa Qadha’ Hingga Masuk Ramadhan Berikutnya

Diposting pada

Bolehkah Menunda Puasa Qadha’ Hingga Masuk Ramadhan Berikutnya – Selamat datang di blog lightsislam.com, blog Islami bagi Muslim dan Muslimah. Memuat artikel seputar akidah Islam, fikih, pendidikan anak, wanita, al Qur’an dan hadits. Materi yang di tulis di blog lightsislam.com diambil dari berbagai sumber dengan penambahan bahasa yang sederhana dan tidak mengunakan bahasa yang baku, agar lebih mudah dipahami dan tidak sama persis dengan yang ada di buku. Selamat membaca dan jangan lupa share ke media sosial kamu ya !

Puasa Qadha
Puasa Qadha

Menunda Puasa Qadha

Berikut ini hukum menunda Puasa Qadha’[1] menurut Fatwa Syekh ‘Athiyyah Shaqar.

Pertanyaan:

Jika ada seorang muslim tidak melaksanakan beberapa hari di bulan Ramadhan karena uzur, dan ternyata belum mampu meng-qadha’-nya hingga masuk Ramadhan berikutnya.
Apakah dia didenda (bayar fidyah) karena menunda puasa Qadha’?
Ketika meng-qadha’, apakah wajib berturut-turut atau boleh terpisah-pisah?

Jawaban:

Jumhur ulama mengharuskan fidyah untuk orang yang tunda qadha’ puasa Ramadhan sampai masuk ke Ramadhan selanjutnya. Fidyah itu ialah memberi makan seseorang miskin untuk sehari puasa yang ditinggal. Makanan itu cukup buat makan siang dan makan malam. Dengan catatan, Bila qadha’ itu tidak dikerjakan tanpa uzur.

Hukum ini berdasar alasan hadits Mauquf dari Abu Hurairah, maknanya ini perkataan Abu Hurairah, penisbatan perkataan ini ke Rasulullah Saw ialah dha’if. Hukum ini diriwayatkan dari 6 orang shahabat, menurut Yahya bin Aktsam tidak ada yang melawan opini mereka, dari mereka ialah Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ra.

Adapun Abu Hanifah dan ulama Mazhab Hanafi berpendapat: tidak wajib membayar fidyah disamping qadha’.

Karena Allah SWT berfirman tentang orang yang sakit dan musafir:

Baca Juga : Bolehkah Menunda Puasa Qadha’ Hingga Masuk Ramadhan Berikutnya

“Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 184).

Allah SWT tidak memerintahkan membayar fidyah. Hadits yang mewajibkannya adalah hadits dha’if, tidak dapat dijadikan dalil.

Imam asy-Syaukani berkata dalam Nail al-Authar, juz. 4, hal. 318, mendukung pendapat ini, “Tidak ada hadits kuat dari Rasulullah SAW tentang masalah ini. Pendapat shahabat tidak dapat dijadikan dalil. Pendapat jumhur tidak menunjukkan bahwa itu benar. Hukum asal tidak ada kewajiban menjadi penetap hukum tidak adanya kewajiban yang membebani, sampai ada dalil tentang itu. Dalam masalah ini tidak ada dalil yang mendukung. Maka tidak wajib membayar fidyah)”.

Imam Syafi’i berkata, “Jika qadha’ tersebut tidak dilaksanakan karena uzur, maka tidak wajib membayar fidyah. Jika bukan karena suatu uzur, maka wajib membayar fidyah”.

Pendapat ini menjadi penengah antara dua pendapat diatas. Akan tetapi hadits dha’if atau hadits mauquf tentang kafarat ini tidak membedakan antara ada atau tidak adanya uzur. Mungkin pendapat ini dapat menenangkan jiwa karena memperhatikan bentuk khilaf yang ada.

Melaksanakan puasa qadha’ Ramadhan itu wajib dilaksanakan secara tunda, tidak wajib dilaksanakan segera, meskipun afdhal dilaksakan dengan segera ketika mampu, karena hutang kepada Allah SWT lebih utama untuk ditunaikan. Disebutkan dalam Shahih Muslim dan Musnad Ahmad bahwa Aisyah ra meng-qadha’ puasa Ramadhan di bulan Sya’ban, ia tidak melaksanakannya segera ketika ia mampu.

Dalam melaksanakan puasa Qadha’ tidak diwajibkan mesti berturut-turut. Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW berkata tentang qadha’ puasa Ramadhan:

إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ

“Jika mau dapat melaksanakannya secara terpisah-pisah dan jika mau dapat melaksanakannya secara berturut-turut”.

[1] Fatawa al-Azhar, juz. IX, hal. 268 [Maktabah Syamilah].

Demikian Artikel Tentang Bolehkah Menunda Puasa Qadha’ Hingga Masuk Ramadhan Berikutnya, Semoga dapat membantu anda.

Terimakasih Atas kujungannya di blog lightsislam.com. Pastikan kamu agar membagikan postingan ini ke media sosial kamu ya !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *